BIP

AKTUALNOŚCI


ASF – odstrzał dzików
Materiał w TV TOYA
Artykuł w Dzienniku Łódzkim
Artykuł w internetowym wydaniu Dziennika Łodzkiego


Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią
Ulotka do pobrania tutaj tutaj.

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią
Ulotka do pobrania tutaj tutaj.


Szkolenie z zakresu zasad urzędowego nadzoru weterynaryjnego

W dniu 28 lutego w Starostwie Powiatowym w Łodzi odbyło się szkolenie prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi dla urzędowych lekarzy weterynaryjnych obsługujących Powiat Łódzki Wschodni z zakresu zasad urzędowego nadzoru weterynaryjnego w zakładach, zasad postępowania w przypadku ASF świń i dzików oraz zasad bioasekuracji. W szkoleniu udział wzięli Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Tyrankiewicz.


Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Ulotka do pobrania tutaj tutaj.


Rozporządzenie nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.
Pełny tekst rozporządzenia do pobrania tutaj.


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła
Pełny tekst informacji do pobrania tutaj.


Paszporty dla zwierząt

Zagraniczny wyjazd z pupilem nie musi stanowić problemu. Wystarczy odpowiednio wcześniej się przygotować. W krajach Unii Europejskiej obowiązują różne przepisy.
Jedne zabraniają wwożenia psów określonych ras, inne nie wpuszczają zwierząt młodszych niż trzymiesięczne. Wszędzie jest natomiast potrzebny paszport, mikrochip i szczepienie przeciw wściekliźnie. O szczegółach mówi Jacek Tyrankiewicz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi.

Posłuchaj


Podziękowania dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi oraz pracowników PIW w Łodzi

Podziekowania


Ćwiczenia z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ptasią grypą         27 lipca 2017 r.

Dnia 27.07.2017 roku w miejscowości Wola Cyrusowa w powiecie brzezińskim na fermie drobiu Pana Andrzeja Piórkowskiego odbyły się ćwiczenia symulacyjne dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Ćwiczenia miały charakter uniwersalny i dotyczyły zwalczania innych chorób zakaźnych takich jak ASF, pryszczyca itd.
Główny nacisk położono na szkolenie praktyczne w zakresie opracowania ogniska – wejście i wyjście, pobranie materiału do badań laboratoryjnych. Transport prób w asyście Policji, budowanie śluz dezynfekcyjnych przez Straż Pożarną.
Teoretycznie: omówiono zadania poszczególnych służb, biorących udział w likwidacji choroby.

 


Ćwiczenia z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ptasią grypą         24 lipca 2017 r.

 

Dnia 24 lipca 2017 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w Jeziorku w gminie Koluszki odbyły się ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności działania podczas ewentualnego wystąpienia zdarzenia związanego z zakażeniem ptactwa wysoce zjadliwą ptasią grypą HPAI. Ptasia grypa to śmiertelna choroba drobiu, zwalczana z urzędu przez likwidację stad, powodująca duże straty ekonomiczne.

Ćwiczenia zorganizowano przy współudziale Starosty Łódzkiego Wschodniego, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Państwowej Straży Pożarnej i Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Łodzi – 13-14 maj 2017 r.

Otwarcie


 

Wywiad TV

[show_theme_switch_link]