BIP

AKTUALNOŚCI

Paszporty dla zwierząt

 

Zagraniczny wyjazd z pupilem nie musi stanowić problemu. Wystarczy odpowiednio wcześniej się przygotować. W krajach Unii Europejskiej obowiązują różne przepisy.
Jedne zabraniają wwożenia psów określonych ras, inne nie wpuszczają zwierząt młodszych niż trzymiesięczne. Wszędzie jest natomiast potrzebny paszport, mikrochip i szczepienie przeciw wściekliźnie. O szczegółach mówi Jacek Tyrankiewicz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi.

Posłuchaj


Podziękowania dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi oraz pracowników PIW w Łodzi

 

Podziekowania


 

Ćwiczenia z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ptasią grypą         27 lipca 2017 r.

 

Dnia 27.07.2017 roku w miejscowości Wola Cyrusowa w powiecie brzezińskim na fermie drobiu Pana Andrzeja Piórkowskiego odbyły się ćwiczenia symulacyjne dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Ćwiczenia miały charakter uniwersalny i dotyczyły zwalczania innych chorób zakaźnych takich jak ASF, pryszczyca itd.
Główny nacisk położono na szkolenie praktyczne w zakresie opracowania ogniska – wejście i wyjście, pobranie materiału do badań laboratoryjnych. Transport prób w asyście Policji, budowanie śluz dezynfekcyjnych przez Straż Pożarną.
Teoretycznie: omówiono zadania poszczególnych służb, biorących udział w likwidacji choroby.

 


Ćwiczenia z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ptasią grypą         24 lipca 2017 r.

 

Dnia 24 lipca 2017 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w Jeziorku w gminie Koluszki odbyły się ćwiczenia, których celem było doskonalenie umiejętności działania podczas ewentualnego wystąpienia zdarzenia związanego z zakażeniem ptactwa wysoce zjadliwą ptasią grypą HPAI. Ptasia grypa to śmiertelna choroba drobiu, zwalczana z urzędu przez likwidację stad, powodująca duże straty ekonomiczne.

Ćwiczenia zorganizowano przy współudziale Starosty Łódzkiego Wschodniego, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Państwowej Straży Pożarnej i Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.


XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Łodzi – 13-14 maj 2017 r.

Otwarcie


 

Wywiad TV