BIP

Kontakt do nas


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi Alicja Gumińska 42 616 15 70

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności mgr inż. Justyna Niedźwiecka 42 616 15 78
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności mgr inż. Adam Tokarek 42 616 15 78
Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet Filip Ciepłoch 42 616 15 78
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Anna Włodarczyk 42 616 15 78

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


 

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt mgr inż. Damian Cłapa 42 616 15 79
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt mgr. inż Paweł Michta 42 616 15 79
Kontroler Weterynaryjny ds. realizacji systemu wzajemnej zgodności inż. Mieczysław Pióro 42 616 15 85
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego lek. wet. Renata Kamińska 42 616 15 79
Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt mgr. Monika Krych 42 616 15 75

Zespół ds. pasz i utylizacji


Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji lek. wet. Izabela Jóźwiak 42 616 15 79

Zespół ds. finansowo – księgowych


 

Główny Księgowy Anna Rybczyńska 42 616 15 74
Z-ca Głównego Księgowego mgr Dorota Dalak Matyjek 42 616 15 76
Starszy Specjalista ds. księgowości mgr Elżbieta Jakóbowska 42 616 15 75
Specjalista ds. księgowości Maria Gorzkowska 42 616 15 76
Starszy Specjalista ds. finansowych mgr Anna Lesisz 42 616 15 76

Zespół ds. administracyjnych


Starszy Inspektor ds. obsługi sekretariatu Lidia Wybranowska 42 616 15 70
Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych Katarzyna Rybczyńska 42 616 15 85
Informatyk Marek Bińkowski 42 616 15 85
Inspektor BHP Przemysław Urbański 42 616 15 70

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnejoraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Radca prawny Agnieszka Leszczyńska 42 616 15 80

[show_theme_switch_link]