BIP

Kontakt do nas


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi Jacek Tyrankiewicz 42 616 15 70
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi Alicja Gumińska 42 616 15 70

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności


 

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Jadwiga Kaczmarek 42 616 15 77
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Maria Połom 42 616 15 78
Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Justyna Niedźwiecka 42 616 15 78
Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Adam Tokarek 42 616 15 78

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt Damian Cłapa 42 616 15 79
Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych Paweł Michta 42 616 15 79
Kontroler Weterynaryjny ds. realizacji systemu wzajemnej zgodności Mieczysław Pióro 42 616 15 85
Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania choroby Aujeszkyego Renata Kamińska 42 616 15 79

Zespół ds. pasz i utylizacji


Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji Izabela Jóźwiak 42 616 15 79

Zespół ds. finansowo – księgowych


 

Główny Księgowy Anna Rybczyńska 42 616 15 74
Z-ca Głównego Księgowego Dorota Dalak Matyjek 42 616 15 76
Specjalista ds. księgowości Elżbieta Jakóbowska 42 616 15 75
Specjalista ds. księgowości Maria Gorzkowska 42 616 15 75
Specjalista ds. finansowych Anna Lesisz 42 616 15 76

Zespół ds. administracyjnych


Starszy Inspektor ds. obsługi sekretariatu Lidia Wybranowska 42 616 15 70
Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych Katarzyna Rybczyńska 42 616 15 85
Informatyk Marek Bińkowski 42 616 15 85
Inspektor BHP Przemysław Urbański 42 616 15 70

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnejoraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Radca prawny Agnieszka Leszczyńska 42 616 15 80

[show_theme_switch_link]