BIP

Kontakt do nas

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi                                         Jacek Tyrankiewicz – (42) 616 15 72

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi                             Alicja Gumińska – (42) 616 15 71


Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych


Koordynator Zespołu

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności           Kinga Skotnicka – (42) 616 15 78

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności     Jadwiga Kaczmarek – (42) 616 15 77

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności                             Damian Cłapa – (42) 616 15 81

Inspektor Weterynaryjny ds. pasz oraz ubocznych produktów                                                                  zwierzęcych                                                                                                       Izabella Jóźwiak – (42) 616 15 79


Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego – Koordynator Zespołu                                                                                                                            Alicja Gumińska – (42) 616 15 79

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych                                                   Anna Klimorowska – (42) 616 15 79

Kontroler Weterynaryjny ds. realizacji systemu wzajemnej zgodności                                                                      Mieczysław Pióro – (42) 616 15 79

 


Zespół ds. finansowo – księgowych i administracyjnych


Główny Księgowy                                                                          Anna Rybczyńska – (42) 616 15 74

Z-ca Głównego Księgowego                                                              Dorota Dalak – (42) 616 15 76

Specjalista                                                                             Elżbieta Jakóbowska – (42) 616 15 75

Starsza Księgowa                                                                      Maria Gorzkowska – (42) 616 15 75

Inspektor – sekretariat                                                            Lidia Wybranowska – (42) 616 15 71

Starszy Kontroler                                                                                Anna Lesisz – (42) 616 15 76

Inspektor BHP                                                                                                    Przemysław Urbański


Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych


  Radca prawny                                                                  Agnieszka Leszczyńska – (42) 616 15 80