BIP

Kontakt do nas


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi Alicja Gumińska 42 616 15 70

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji


Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności mgr inż. Justyna Niedźwiecka 42 616 15 78
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności mgr inż. Adam Tokarek 42 616 15 78
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet Filip Ciepłoch 42 616 15 78
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Anna Włodarczyk 42 616 15 78
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Aleksandra Szlawska 42 616 15 78
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji lek. wet. Izabela Jóźwiak 42 616 15 84
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji mgr inż. Zuzanna Zaik 42 616 15 84

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt mgr inż. Damian Cłapa 42 616 15 79
Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt mgr inż. Katarzyna Chwiała 42 616 15 75
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lek. wet. Anna Kleszcz 42 616 15 77
Kontroler Weterynaryjny ds. realizacji systemu wzajemnej zgodności inż. Mieczysław Pióro 42 616 15 70
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego lek. wet. Renata Kamińska 42 616 15 79
Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt mgr Monika Krych 42 616 15 75
Kontroler Weterynaryjny Wojciech Jędrzejczyk 42 616 15 70

Zespół ds. finansowo – księgowych


Główny Księgowy mgr Dorota Dalak Matyjek 42 616 15 74
Zastępca Głównego Księgowego Anna Rybczyńska 42 616 15 74
Główny Specjalista ds. kadr i płac mgr Anna Lesisz 42 616 15 76

Zespół ds. administracyjnych


Starszy Inspektor ds. obsługi sekretariatu Lidia Wybranowska 42 616 15 70
Informatyk Marek Bińkowski 42 616 15 70

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Radca prawny Agnieszka Leszczyńska 42 616 15 80

[show_theme_switch_link]