BIP

Strona główna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi

lek. wet. Alicja Gumińska

 

Telefon do kontaktów: 42 616 15 70

Fax: 42 650 08 33
e-mail: lodz.piw@wetgiw.gov.pl

UWAGA – ZMIANA SIEDZIBY INSPEKTORATU

 

Od dnia 01.06.2023 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi mieści się przy ul. Łąkowej 11

Powiatowy lekarz Weterynarii w Łodzi poszukuje lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności urzędowych. Szczegóły tutaj.

Wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia zwierząt i innych świadectw, aktualizacja paszportów odbywa się od godz. 7.30 do godz. 10. W przypadkach nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny.
 
Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego oraz wzory pism i informacje dodatkowe można pobrać TUTAJ! 
 

Informacja dla podróżujących z PSEM, KOTEM, FRETKĄ

Information for travelers with dog, cat, ferret

Информация для лиц, путешествующих с собакой, кошкой, хорьком

OPŁATA SKARBOWA
(decyzje i zaświadczenia, legalizacje paszportów, zezwolenia przewoźnika, licencje kierowców przewożących zwierzęta, itp.)
 
Wydział Finansowy UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

Bank Pekao S.A.

NR KONTA: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

OPŁATA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Narodowy Bank Polski

Nr konta: 51 1010 1371 0102 5622 3100 0000

[show_theme_switch_link]