BIP

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Informacja zamieszczona dnia 10.05.2019

Redaktor: Marek Bińkowski


SPRAWOZDANIA RRW 2019

RRW-3

RRW-5 – Powiat Brzeziński

RRW-5 – Powiat Łódzki Wschodni

RRW-5 – Powiat Łódzki Grodzki


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Informacja zamieszczona dnia 04.06.2020

Marek Bińkowski


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Informacja zamieszczona dnia 09.06.2021

Marek Bińkowski


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Informacja zamieszczona dnia 10.05.2022

Marek Bińkowski


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Informacja zamieszczona dnia 10.05.2023

Marek Bińkowski


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Informacja zamieszczona dnia 13.05.2024

Marek Bińkowski


 

[show_theme_switch_link]