BIP

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego


Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa zwierząt łownych na rok 2018.

 Lista ULW – zwierzęta łowne 2018


Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych w powiecie łódzkim grodzkim do badania mięsa na użytek własny na rok 2018.

lista ULW ł-g 2018


Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych w powiecie łódzkim wschodnim do badania mięsa na użytek własny na rok 2018.

lista ULW ł-w 2018


Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych w powiecie brzezińskim do badania mięsa na użytek własny na rok 2018.
lista ULW b 2018

[show_theme_switch_link]