BIP

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego


Wykaz lekarzy wyznaczonych przez PLW w Łodzi do badania mięsa zwierząt rzeźnych i łownych w roku 2017

Lista lek. wet. do badania