BIP

Choroba Aujeszky’ego

 


Jak uzyskać:

Status stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszky’ego

   Właściciele gospodarstw rolnych, zajmujący się chowem i hodowlą trzody chlewnej są zobowiązani, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2014.1539) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń (DZ.U.2015 poz.189), do uzyskania statusu stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszky’ego.

W tym celu należy dostarczyć do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Łodzi następujące dokumenty:

  1. kserokopię wypełnionej księgi rejestracji świń
  2. podanie o uzyskanie statusu (wzór podania tutaj)
  3. dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji, w wysokości 10 zł (nr konta do wpłaty)
  4. raport o spójności stada z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oraz (opcjonalnie):

  • Jeśli gospodarstwo, razem z inwentarzem żywym, zostało przepisane/przekazane/wydzierżawione, to należy dostarczyć akt notarialny przepisania gospodarstwa
  • Jeśli świnie zostały zakupione i wprowadzone do siedziby stada, należy dołączyć kserokopię świadectwa zdrowia przemieszczonych zwierząt.

Komplet dokumentów można dostarczy osobiście lub wysłać listem.


 

[show_theme_switch_link]